Chi Ryu Iaido


 Iaido sztuka dobywania miecza - Historycznie, samuraj z Japonii używał sztuki Iaido jako metody walki. W późniejszych czasach sztuka władania mieczem stała się symbolem kultu który pielęgnowany jest do dnia dzisiejszego. Uczono wyciągać miecz i walczyć z przeciwnikami przy użyciu najszybszych i najbardziej wydajnych ruchów. Dbałość o szczegóły podczas treningu i dokładność były mocno podkreślane aby wyeliminować nawet najmniejsze błędy które mogły być śmiertelne.

 Wiele historycznych doniesień wskazuje że pierwszym który usystematyzował szkołę miecza Iaido jest człowiek o imieniu Hayashizaki Jinsuke Minamoto Shigenobu który mieszkał w obecnej prefekturze Kanagawa w Japonii w XVI wieku. W późniejszych czasach powstało wiele odłamów m.in. Muso Shiden Ryu, Muso Jikiden Eishin Ryu, Tamiya Ryu, Hoki Ryu i innych które przetrwały do dziś.

 W 1977 roku japońska federacja Zen Nihon Kendo Renmei stworzyła Seitei Iai - 12 podstawowych technik które są bazą i duchem całej sztuki iaido niezależnie od jego odłamu.


 Shihan Jhonny Bernaschewice urodził się w Belgii w 1950 r. w mieście Genk. W wieku 14 lat zaczął uprawiać 4 dyscypliny Budo: Judo, Karate, Jiu-Jitsu, i Aikido. W późniejszym okresie odbył wiele podróży po Europie. Odwiedził również Chiny i Japonię. Szkolił się u wielu japońskich mistrzów m. in.: Ichiro Abbe (Judo), Miazaki / Kanezawa (Karate), Tamoera / Sugano (Aikido), Inue (Aiki-Jitsu), Takeda (Daito-Ryu Aiki-Jitsu), Fuji / Haruna (Kendo&Iaido), Gakiya (Kobudo). Poznaje również mistrza Lee Dashianga który naucza go chińskiej akupunktury i medycyny ziół.

 Uwieńczeniem swojej pracy/nauki jest egzamin w 1982 r. przed komisją (Takeda sensei, Inue sensei, Mura Yama sensei, Mano sensei, Sato sensei) w którym zdaje na 6 Dan i przez który uzyskuje tytuł Shihan.

 Na bazie zdobytej przez siebie wiedzy i doświadczeń w 1983 r. tworzy szkołę którą dzisiaj nazywamy Chi Ryu. Swój dom buduje w Belgii w Hehtel- Eksel gdzie buduje także Hombo Dojo (Główne Dojo). W ramach swojej szkoły naucza Aiki Ju-Jitsu, Kobudo i Iaido. W 1992r. powołuje Federację Geido Tao Chi Kihon.

 Shihan Jhonny Bernaschewice pod skrzydłami swojej szkoły CHI RYU po wielu latach studiowania sztuki władania mieczem u mistrzów takich jak m. in. Matsuo Haruna ( Iaido - Muso Jikiden Eishin Ryu, Kendo ); Okimitsu Fujii ( Iaido - Muso Jikiden Eishin Ryu, Kendo) przekazuje adeptom swoją wiedzę.

 Program szkoły Chi Ryu doskonali nasz umysł i ciało oraz zachęca do odkrycia w sobie ducha prawdziwego samuraja.