Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu


 Katori to najstarsza japońska szkoła szermierki, obejmująca m. in. sztukę walki mieczem kataną (kenjutsu), kijem (bojutsu), glewią (naginatajutsu), włócznią (sōjutsu). Założona w XV wieku, przetrwała po dziś dzień za sprawą bezpośredniego przekazu, dzięki czemu jest obecnie jednym z najlepiej zachowanych średniowiecznych systemów bojowych na świecie.

 W odróżnieniu od współczesnych sztuk walki takich jak iaidō, aikidō czy kendō, powstała z myślą o praktycznym zastosowaniu na polu bitwy i zaliczana jest do starych samurajskich szkół o długiej tradycji.

 Do Europy dotarła za sprawą mistrza Yoshio Sugino (1904–1998), który przyczynił się do popularyzacji szkoły w Japonii (m.in. układał choreografię walk do filmów Akiry Kurosawy i szkolił aktorów takich jak Toshiro Mifune; wprowadzał także Katori Shintō-ryū do szkół i uczelni) i na świecie. Po jego śmierci nauczanie w Europie kontynuował jego asystent i bliski uczeń Goro Hatakeyama (1928-2009) oraz jego syn spadkobierca Dojo Sugino Yukihiro.

D O J O   L U B L I N 


 Zajęcia w Szkole Szermierki Japońskiej TAKE w Krakowie prowadzi Mateusz Kuduk, uczeń mistrza Sugino Yukihiro 9°Dan oraz Goro Hatakeyama 9°Dan Menkyo Kaiden. Posiada 3°Dan w Dōjō Sugino oraz 3°Dan Mokuroku Shoden w Dōjō Hatakeyama w Katori Shintō-ryū. Ćwiczył Karate, Jūdō, Aikibudō oraz Aikijūjutsu. Od 2002 r. jest związany z Katori Shintō-ryū. Pobierał nauki u takich mistrzów jak: Ulf Rott 5ºDan, Sergio Mor Stabilini 7°Dan, Andrea Re 7°Dan, Fabio Bardanzellu 6°Dan, Jean Paul Blond Menkyo, Yaroslav Sadriciov 5°Dan, Alain Floquet 8°Dan. Organizuje polskie i międzynarodowe seminaria Katori Shinto-ryu oraz jest zapraszany do ich prowadzenia. Członek Dōjō Mistrza Sugino w Kawasaki, Japonia. Instruktor rekreacji ruchowej o specjalności samoobrona.

 Sensei Jacek Krzeszowiec prowadzi treningi Katorii Aikijujutsu w Lublinie. Uczeń mistrza Sugino Yukihiro 9°Dan oraz mistrza Goro Hatakeyama 9°Dan Menkyo Kaiden. Posiada 4°Dan Mokuroku Chuden w Tenshin Shoden Katori Shintō-ryū w Dōjō Hatakeyama oraz 4°Dan w Dojo Sugino. Posiada także 5°Dan w Aikijūjutsu Yoseikan /Aikijūjutsu Kobukai którego jest „Technical Advisor” na Polskę nadany przez sensei Jan Janssens 8°Dan. Pobierał nauki u takich mistrzów jak: Sergio Mor Stabilini 7°Dan, Andrea Re 7°Dan, Fabio Bardanzellu 6°Dan, Ulf Rott 5ºDan, Yarosłav Sadriciov 5°Dan, Erik Louw Shidosha oraz oraz Sugino Yukihiro 9°Dan. Członek Dojo Mistrza Sugino w Kawasaki, Japonia. Instruktor rekreacji ruchowej o specjalności samoobrona.

 Obaj mistrzowie są wielkimi pasjonatami sztuki walki, ich wielkie umiejętności w sztuce miecza oraz skromność, mobilizują do pracy nad sztuką walki z pokorą i szacunkiem.