Moja droga Bushido

 Sensei
Paweł Kraszewski


8 Dan Ju-Jitsu

1 Dan Iaido Treningi rozpocząłem w 1981 r w sekcji jiu-jitsu przy Osiedlowym Domu Kultury „Miedziak” w Głogowie, pod okiem mojego pierwszego Mistrza. W początkowym okresie treningów największy wpływ na mnie, miał fakt uczestnictwa w zajęciach „Grupy Wiodącej” powołanego w tym czasie Okręgu Zachodniego Jiu-Jitsu, co wiązało się z uczestnictwem w wielu pokazach jiu-jitsu, a co za tym idzie z wieloma godzinami intensywnego treningu. Ten fakt i wyróżnienie, jakim było przyjęcie przez mojego Mistrza na Uchi Deshi (ucznia osobistego), miały decydujące znaczenie na obraniu przez ze mnie drogi życiowej, jaką jest Ju-Jitsu.

 W trakcie uprawiania ju-jitsu pogłębiałem swoją wiedzę na temat walki ,uczestnicząc w zajęciach innych sztuk i sportów walki takich jak: Karate Kyokushinkai, Judo, Aikibudo, Kick Boxing, Boks, Karate Goju Ryu szkoły Seiwa Kai, zgłębiałem również tajniki posługiwania się bronią wśród której należy wymienić: nunchaku, kij długi, krótki, tonfę, nóż, miecz japoński, oraz broń palną. Umiejętności i doświadczenia nabyte podczas tych treningów, wpłynęły na obraz współcześnie prezentowanych przeze mnie technik. 
 Ogromne znaczenie miało również uczestnictwo w wielu obozach szkoleniowych w: Sierakowie Wielkopolskim, Zagórzu Śląskim, Olsztynie, Brennej, Szczytnie.

 Lata treningów związane były również z wieloma startami w zawodach sportowych (ju-jitsu sportowego, układy i walki, Judo, Kick Boxingu). Do najważniejszych moich  sukcesów należą: I miejsce w I Ogólnopolskim Turnieju Ju-Jitsu Sportowego Warszawa 1987, II miejsce na Spartakiadzie Młodzieży w Judo w Zielonej Górze, zakwalifikowanie się na Mistrzostwa Polski w Kick Boxingu w Gdyni, II miejsce Mistrzostw Polski Ju-Jitsu Kata Parami Lubsko 1997, II miejsce Mistrzostw Polski Duo System Jaworzno 1998. Do sukcesów sportowych należy również zaliczyć sukcesy trenerskie, a w szczególności zdobycie przez moich zawodników w 1997 roku, 17 medali Mistrzostw Polski zarówno w konkurencji walk, jak i układów.

 Byłem również organizatorem imprez sportowych, dwukrotnie organizowałem Mistrzostwa Polski w Jiujutsu w 1995 i 1997 roku, oraz imprezę o szczególnym znaczeniu jaką jest Parada Mistrzów Ju-Jitsu Polskiej Akademii ju-Jitsu, która odbyła się w 1999 r. w Głogowie w 20 rocznicę powstania Ju-Jitsu na ziemiach zachodniej Polski. Przez lata treningów współtworzyłem i współpracowałem z wieloma organizacjami sportowymi do których należą: Klub Krzewienia Sportów Judo - Ju-Jitsu, Polska Akademia Ju-Jitsu, Akademia Japońskich Sztuk Walk, Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu, Centrum Samoobrony i Walki Wręcz w Głogowie, Polska Organizacjia Jiujutsu.

 Poza szkoleniem dzieci i młodzieży zajmowałem się nauczaniem służb mundurowych. W latach 90-tych byłem szkoleniowcem żołnierzy zawodowych 62 Kompani Specjalnej Comando WP w Bolesławcu, oraz policjantów, słuchaczy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Szkoliłem również funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej.

 Największym sukcesem mojej działalności szkoleniowej było posiadanie w drugiej połowie lat 90-tych rozwiniętej Szkoły Ju-Jitsu. W sposób szczególny wyróżniam z tego okresu grupę studentów szkoły, którzy byli pracownikami firmy ochrony osób i mienia. Tworzyli oni w tej firmie elitarną grupę interwencyjną. 
 Pracę z grupą dzieci i młodzieży w Dalkowie oraz działalność kulturalną w tej małej wiosce, znajdującej się nieopodal malowniczego rezerwatu przyrody "Dalkowskie Jary" uważam za jeden z najważniejszych etapów mojego życia. 

Na przełomie 1990-1991 roku ćwiczyłem Aikibudo, był to mój pierwszy kontakt ze sztuką walki w tradycyjnej formie. W tym okresie bliższe były mi jednak formy sportowe walki wręcz, którym się poświęciłem jako zawodnik a następnie trener. Wtedy postanowiłem wrócić po latach do tradycji. Od 2015 r. uprawiam Iaido według szkoły Chi Ryu. Studiowanie technik starych szkół miecza japońskiego umożliwiło mi kontakt z wybitnymi mistrzami. W czerwcu 2017 roku powróciłem do uprawiania Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu.

 W chwili obecnej prowadzę swoją działalność w zakresie sztuk walki w ramach Kraszewski Dojo. Celem moich działań jest propagowanie Goshin Ju-Jitsu, Chi Ryu Iaido, oraz Katori poprzez organizację szkoleń, oraz dalsze doskonalenie się w tym zakresie. 

Szkoła Ju-Jitsu Kraszewski w Dalkowie - 2007 r.